AOC Oost Doetinchem

Klik door naar de Schoolkassa

Klik HIER voor een virtuele tour door onze school!

Groenproefdagen

MeeMaak krant

Klik HIER voor de online versie van onze MeeMaakkrant.

Klik HIER voor de meeloopdagen van AOC Oost Doetinchem.


Opleidingen

Op onze onderwijslocatie in Doetinchem bieden wij de volgende vormen van onderwijs aan: vmbo, Het Groene Lyceum en mbo.

Trekkerrijbewijs

Wil je meer informatie over het Trekkerrijbewijs? Klik dan hier!

Kenmerken

De leerlingen worden voorbereid op het mbo en deelname aan de maatschappij, waarbij levenslang kunnen leren van essentieel belang is. Speerpunten ‘Boeien en Binden’, ‘Opleiden en Uitdagen’ vragen om een krachtige leeromgeving voor onze leerlingen. Jongeren van nu leren anders dan jongeren van vroeger, ze leren meer spelend en niet meer alleen binnen de muren van het schoolgebouw, maar ook via de virtuele onderwijswereld.
Deze onderwijslocatie heeft als uitgangspunt, dat de ondersteuning van de leerlingen binnen de klas plaatsvindt. Daarbij staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. Docenten sluiten hier - door een passende instructie en didactiek - zoveel mogelijk op aan. Daarnaast worden docenten/mentoren hierin ondersteund door een teamondersteuner en voor een leerling die ondanks deze ondersteuning dreigt vast te lopen, is er de mogelijkheid voor een Traject Op Maat. In dit traject staat de leerling centraal en wordt gewerkt, samen met alle betrokkenen, aan persoonlijke doelen om een verandering te bewerkstelligen.

Schoolplan

In het schoolplan worden de hoofdlijnen van het schoolbeleid beschreven. Klik HIER voor het Schoolplan van AOC Oost locatie Doetinchem.

School- en studiegids

Download HIER de schoolgids van het vmbo.
Download HIER de schoolgids van Het Groene Lyceum.
De mbo studiegidsen kun je hier downloaden.  

Stagegids vmbo

Download HIER de vmbo Stagegids.

Ouder Advies Commissie

De Ouder Advies Commissie heeft een adviserende taak inzake onderwijskundige ontwikkelingen op onze locatie. Daarnaast wordt zij geraadpleegd in allerlei ontwikkelingsprocessen en organisatorische zaken die met de school samenhangen. De voorzitter van onze Ouder Advies Commissie is de heer J. Geuijen. De voorzitter van de Ouder Advies Commissie en de secretaris zijn vertegenwoordigd in de Ouder Advies Raad. De Ouder Advies Raad heeft een soortgelijke functie als de Ouder Advies Commissie en is een overkoepelende raad voor alle AOC Oost vestigingen. Mevrouw Diana van der Weide is voorzitter van Ouder Advies Raad. Het ambtelijke secretariaat ligt bij het Centrale kantoor in Lochem.
Download hier de folder van onze Ouder Advies Commissie en een aanmeldingsformulier.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u een mail sturen naar: doetinchem@aoc-oost.nl t.a.v. de Ouder Advies Commissie.

Open dagen

Klik hier voor de open dagen kalender

Bereikbaarheid

Veel leerlingen en studenten komen op de fiets of brommer/scooter. De school ligt op 10 minuten lopen van het bus- en treinstation.

Veilige (school)fietsroutes 

Omdat Doetinchem een regionale functie heeft, zijn er veel bovenlokale functies te vinden zoals bedrijventerreinen, middelbare scholen, een bioscoop en een schouwburg. Duizenden leerlingen uit omliggende dorpen komen op de fiets naar Doetinchem. Zij fietsen meestal in groepen en maken veelal gebruik van vaste routes. 

Vanuit een project van het Metzo College, het Rietveldlyceum, AOC Oost, het Ulenhof College en het Ludger College, IG&D Bedrijvig Doetinchem en de gemeente Doetinchem zijn de fietsroutes geïnventariseerd. Daarbij zijn ook knelpunten geïnventariseerd, die de leerlingen onderweg ervaren. De op deze wijze verkregen informatie is verwerkt in een digitale kaart. Aan het begin van ieder jaar wordt er opnieuw geïnventariseerd en wordt de kaart zo nodig aangepast. 

De kaart is onderdeel van de communicatie vanuit de scholen naar (toekomstige) leerlingen en hun ouders over de meest gebruikte school-fietsroutes. Binnen het AOC OOst is dhr. R. Keller contactpersoon voor dit project. U kunt hem bereiken via: rkeller@aoc-oost.nl 

De verkregen informatie geeft de gemeente Doetinchem inzicht in de meest gebruikte fietsroutes en de knelpunten. Dit kan een bijdrage leveren bij het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid in Doetinchem. 

Diverse fietsroutes lopen over/naast bedrijventerreinen. Dagelijks komen ook veel werknemers op de fiets naar Doetinchem. IG&D is namens deze doelgroep en vanuit de KVO-B certificering van de Doetinchemse bedrijventerreinen bij dit project betrokken. 

Informatie over actuele wegwerkzaamheden in Doetinchem vindt u hier 

Contactgegevens

Locatie vmbo Doetinchem
Gezellenlaan 14-16
7005 AZ Doetinchem
Postbus 479
7000 AL Doetinchem
Tel. 088 2620400
E-mail: doetinchem@aoc-oost.nl

Locatie mbo Doetinchem
Gildenbroederslaan 3
7005 BM Doetinchem

Alle sollicitaties (ongeacht de locatie) kunnen gericht worden aan solliciteren@aoc-oost.nl. 

Nieuws

Copyright 2012 AOC Oost | Realisatie: Adwise Internetmarketing                                                                      Privacy          Disclaimer          Sitemap          Contact