Mijn AOC Oost

Strategisch Beleidsplan

In de afgelopen jaren zijn in de uitvoering en realisatie van de in het Strategisch Beleidsplan 2011-2015 geformuleerde ambities grote stappen voorwaarts gezet. Het kan dan ook niet anders dan dat het volgende Strategisch Beleidsplan 2016-2020 voortbouwt op dat fundament. Zo zijn de geformuleerde kernwaarden en daarvan afgeleide organisatiewaarden onverkort van kracht gebleven en zijn op onderdelen nog verder ingevuld en geconcretiseerd. Het nieuwe Strategisch Beleidsplan heeft dan ook niet voor niets de titel “duurzaam verder”!
 
Toch is er ook een duidelijk verschil. Het oude Strategisch Beleidsplan is voornamelijk gericht op het op orde krijgen van de organisatie van AOC Oost (het huis op orde) zowel op het gebied van onderwijskwaliteit alsook op de bedrijfsvoering. Dit Strategisch Beleidsplan is - naast blijvende inspanning voor de interne organisatie - vooral gericht op het maken van keuzes voor onze duurzame en robuuste positie in onze omgeving.


Download HIER het Strategisch Beleidsplan 2016-2020.

Nieuws

Copyright 2012 AOC Oost | Realisatie: Adwise Internetmarketing                                                                      Privacy          Disclaimer          Sitemap          Contact