Mijn AOC Oost

Aandacht voor de leerling

Binnen het vmbo groen is veel aandacht voor de persoonlijke ontplooiing van de leerling. Er wordt niet alleen voor gezorgd dat de leerling zich voldoende kennis en vaardigheden eigen maakt. Ook wordt gelet op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. Op basis van het leerlingvolgsysteem kan tijdig gesignaleerd worden of leerlingen specifieke zorg of aandacht nodig hebben. Het vmbo groen heeft ook specifieke aandacht voor verzuim en er zijn procedures vastgesteld om te voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten. Er wordt intensief contact onderhouden met de leerlingen, de ouders en de school van herkomst. Ook samenwerking met bijvoorbeeld jeugdzorg, gemeente, een vertrouwenspersoon en maatschappelijk werk vindt op de meeste instellingen plaats. Op onze scholen is altijd wel iemand waarbij een leerling terecht kan. Of dit nu een vertrouwenspersoon, een zorgcoördinator of een schoolmaatschappelijk werker is. Vanwege het kleinschalige en persoonlijke karakter van de school wordt ook snel opgemerkt of een leerling extra zorg of begeleiding nodig heeft. Een aantal scholen is wat groter. Daar wordt dan vaak gewerkt met kernteams. Hierdoor wordt de groep mensen waarmee een leerling te maken heeft zo klein dat je elkaar ook hier goed kent.

Leerwegondersteunend onderwijs

Voor leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben om beter te kunnen leren en functioneren is er het leerwegondersteunend onderwijs, het lwoo. Hierbij kan gedacht worden aan extra hulp bij lezen, onderwijs in kleinere groepen of bijles. Extra ondersteuning kan ook geboden worden wanneer een leerling thuis problemen heeft. Welke leerlingen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs wordt bepaald door de Regionale Verwijzingscommissie. Zowel de ouders als de basisschool kunnen bij aanmelding voor het vmbo aangeven of extra begeleiding of ondersteuning gewenst of noodzakelijk is.

Dyslexie en Dyscalculie

AOC Oost beschikt op elke locatie over een eigen gespecialiseerd zorgteam. Hierdoor kunnen wij ook leerlingen met dyslexie en dyscalculie mee laten lopen in het reguliere onderwijsprogramma. 

 

Nieuws

Copyright 2012 AOC Oost | Realisatie: Adwise Internetmarketing                                                                      Privacy          Disclaimer          Sitemap          Contact