Mijn AOC Oost
  • Home >
  • Voor decanen/leerkrachten

De opleidingen

AOC Oost verzorgt op een praktijkgerichte manier beroepsopleidingen in de groene sector. Afgestudeerden van AOC Oost vind je overal om je heen. Bij jou in de buurt moet je denken aan de hovenier, de bloemist, de dierenartsassistent of aan mensen die het eten produceren of bewerken dat je in de supermarkt koopt.

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Vmbo groen, zoals we onze opleidingen kortweg noemen, biedt een leerling een perfecte voorbereiding op het mbo. Door het brede aanbod aan vakken kan de leerling naar alle overige sectoren van het mbo doorstromen. Naast groen zijn dat techniek, zorg & welzijn en economie. Met vmbo groen kun je in de toekomst dus alle kanten op. Aan het eind van het tweede jaar stapt de leerling de leerweg in die het beste bij hem/haar past. Een leerweg geeft de manier aan waarop je het beste leert: heel praktisch, theoretisch of een beetje van beide. Een leerling kan bij ons kiezen voor de basisberoepsgerichte leerweg (BBL), voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en voor de gemengde leerweg (GL). Ook is het mogelijk om met een GL diploma en enkele extra vakken via de staatsexamencommissie het theoretische leerweg (TL) diploma aan te vragen.

Als een leerling extra ondersteuning en begeleiding nodig heeft om beter te kunnen leren, is er het leerwegondersteunend onderwijs, het lwoo. Of een leerling hiervoor in aanmerking komt, wordt bepaald door een test van de Regionale Verwijzingscommissie. Bij AOC Oost kunnen lwwo leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben prima terecht.

Op een aantal locaties van AOC Oost kun je de aparte leergang VM2 volgen. Deze leerroute is toegankelijk voor leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg en vormt de brug tussen vmbo en mbo. Vanaf het derde jaar volg je dan de VM2 route. Daarna stroom je op mbo 2 niveau in.

Het Groene Lyceum (HGL)

Het Groene Lyceum is in 2008 gestart. Deze vorm van onderwijs is met name geschikt voor basisschool leerlingen met een havo-indicatie die behalve leren uit boeken op school ook praktisch bezig willen zijn. De leerlingen gaan versneld door de lesstof; dit biedt ruimte voor verrijking in de vorm van (deels buitenschoolse) projecten. Er wordt competentiegericht geleerd en veel gewerkt in een digitale leer-omgeving. Om het hoge studietempo en de benodigde vorderingen goed te begeleiden, heeft elke leerling een studiecoach. Na 6 jaar heeft de leerling de opleiding afgerond; het diploma van HGL (vmbo GL+ en mbo 4) biedt toegang tot een breed scala aan hbo-opleidingen.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Kiezen voor een beroepsopleiding in het mbo groen is een verstandige keuze. Want er zit groei in de wereldwijde aandacht voor (duurzaam) groen én in de werkgelegenheid in deze sector! AOC Oost biedt aantrekkelijk, modern onderwijs. We werken altijd vanuit praktijksituaties en we maken gebruik van de persoonlijke eigenschappen van de student, zodat hij/zij op de voor hem/haar best mogelijke manier kan leren.

De meeste opleidingen kan de student via BOL of BBL volgen. BOL staat voor beroepsopleidende leerweg. Dat houdt in dat je gemiddeld de helft van de tijd naar school gaat en de helft van de tijd beroeps praktijk vorming (BPV) hebt op een bedrijf. Als het bedrijf nog niet een officieel erkend BPV bedrijf is, kunnen wij helpen om die BPV erkenning te krijgen. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Hierbij ben je maar een of twee dagen per week op school.  Daarnaast heeft de student minimaal 960 uur per jaar een baan in de betreffende sector bij een erkend BPV bedrijf.

 

Nieuws

Copyright 2012 AOC Oost | Realisatie: Adwise Internetmarketing                                                                      Privacy          Disclaimer          Sitemap          Contact