Docent in Finland heeft meer aanzien dan in Nederland

Docenten van AOC Oost op studiereis naar Finland Hämeenlinna om daar het EAPRIL onderwijscongres 2017 bij te wonen.

 

Dag 1.
Op dinsdag 28 november 2017 bezochten vier collega’s van de AOC Oost locatie in Almelo en acht collega’s van locatie Twello een aantal Finse scholen.

Ze bezochten o.a. de volgende scholen:

  • Bachelor universiteit, LAMK;
  • Kauriala General Upper Secundairy school vocational education school, Salpaus;
  • Tavastia vocational school.

Docent Judith Wolf: "Een overeenkomst binnen alle vormen van onderwijs in Finland is het projectmatige aanbod van het onderwijsprogramma. Projecten zijn een verbindende factor binnen verschillende vakken en onderwerpen. Mooi is de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij deze projecten. Doordat leerlingen projectmatig werken ontstaat ‘ learning by doing’. Leerlingen worden al op jonge leeftijd uitgedaagd om na te denken over echte probleemstellingen en zo zelf de regie te nemen over het leren.

Een verschil met Nederland is dat Finse docenten allemaal universitair opgeleid zijn. Finse docenten hebben meer eigenaarschap binnen het onderwijs. De doelen staan vast, maar zij staan veel meer aan het roer, zij bepalen hoe ze hun onderwijs inrichten. Het beroep van docent heeft in Finland duidelijk meer aanzien dan in Nederland. De mindset van docenten is Learn and Teach. Dit betekent dat alle docenten zich ervan bewust zijn dat ze zelf leren tijdens het lesgeven. Een aantal factoren die voor leerlingen gelden, gelden ook voor docenten. Leren door doen, fouten maken mag, teamwork, community, uit de comfort zone komen".

 

Dag 2. Welkom in de wereld van het onderzoek

Onderzoek en onderwijs gaan hand en hand. Er zijn ontelbaar veel kleine en grote onderzoeken met als doel: het leren effectiever en dus beter te maken.

De eerste conferentieochtend ging met name over het belang en het nut van onderzoek naar het leren van leraren. Hoe kun je het onderwijs verbeteren door het leren van docenten te verbeteren?

De rol van de leraar en de rol die kennis speelt in het onderwijs veranderd. Met de komst van internet en het steeds weer krijgen van nieuwe inzichten zal het construeren en verwerven van kennis steeds meer complexe vraagstukken bevatten. Ook het lesgeven zal dus complexer worden, want hoe leidt je leerlingen op voor deze maatschappij? Daarom is het zo belangrijk dat wij leraren ons blijven leren en ontwikkelen.

Een van de belangrijkste pijlers van EAPRIL is dat het leren van docenten plaats vindt door samen te leren. Onderdeel van dit leren is, volgens hen, het (samen) doen van onderzoek. Om een onderzoekende houding van docenten te ondersteunen is, naast het lezen van vakliteratuur in deze richting, het zelf doen van onderzoek belangrijk. Dit zelf doen van onderzoek ondersteunt de onderzoekende houding van docenten, maar is ook nodig om de organisatie te verbeteren, samenwerking tussen docenten te ondersteunen en om een positieve interventie te kunnen plegen binnen onderwijssituaties.

We zouden dus als leraren meer onderzoek moeten doen. Wat voor soort onderzoek? Daarvoor zijn de mogelijkheden heel divers. De ongeveer 500 docenten, onderwijskundigen, onderzoekers en alles wat hier verder los rond loopt met een voorliefde voor onderwijs krijgen een heel divers en uitgebreid programma aangeboden op de EAPRIL conferentie. Uit dit brede aanbod kan je een eigen programma van verschillende sessies kiezen die allemaal vanuit onderzoek onderlegd zijn. Van team-based learning, naar STEM based learning, van sounds and arts in transversale learning, naar PLC learning for teachers.

Film impressie op de Eapril dag 2

Dag 3
Joseph Kessels opende, als Keynote speaker, de derde conferentiedag. Kessels is een Nederlands onderwijskundige en hoogleraar Human Resource Development aan de Universiteit Twente. Hij is bekend om zijn theorie over het ontwerpen van leerprocessen. Vanmorgen heeft hij vele deelnemers van de conferentie geïnspireerd. Onderwerpen als onderwijs professionals, leren en gespreid leiderschap kwamen aan bod. Om een idee te krijgen over gespreid leiderschap, is er een filmpje van Joseph Kessels. 

Joseph Kessels presenteerd gespreid leiderschap en leercultuur

Na de Keynote speaker waren er verschillende workshops te volgen. Collega’s hebben zich laten inspireren door de Finse onderwijsinspectie. De Finse onderwijsinspectie speelt binnen het Finse onderwijssysteem een adviserende rol. Dit in tegen stelling tot het Nederlandse onderwijssysteem, waarin de onderwijsinspectie een beoordelende rol vervuld.
Een andere workshop ging over een lerende organisatie, over kiezen en verantwoordelijkheid (nemen). Vragen als ‘wanneer maak je beslissingen?' waren onderwerp van discussie. Binnen een internationale conferentie heb je veel verschillende mensen. Het is mooi om te zien welke inzichten en achtergronden meespelen bij het maken van keuzes.
Er vond een onderzoek plaats met de vakken wiskunde, techniek en nask. Hieruit kwam een resultaat met de afkorting STEM. De vraag is: wat kunnen wij hiermee met ons onderwijs?
Het was een mooie conferentie die ons allen, de collega’s van AOC Oost, weer aan het denken heeft gezet. We hebben genoeg food for thinking! De dag is afgesloten met een diner en een Fins feest! 

AOC Oost is

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college
Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.