Muiswerk online

In Twello wordt intensief gebruik gemaakt van Muiswerk Online, als gereedschap om taal- en rekenvaardigheden te meten én te oefenen. De docent maakt echter wel het verschil, maar met de integrale oplossing van oefenen en remediëren binnen Muiswerk Online wordt deze taak duidelijk inzichtelijker en makkelijker. Daarnaast wordt groei, zelfs op de domeinen, zichtbaar over de jaren heen. Twee keer per schooljaar meten we de taal- en rekenvaardigheid. Op basis van gestelde doelen voor dat schooljaar, vallen achterstanden of een moeizame ontwikkeling snel op. Daar kunnen we onze interventie op afstemmen. Maar ook excellente leerlingen hebben we in beeld, die we verder kunnen uitdagen.