afmeldingen en/of ziekmeldingen mbo

Ziekte
Ben je door ziekte of een andere reden niet in staat om naar school te komen? Bel dan naar het Studenten Service Punt MBO, 088-2620900 en geef  je melding door. Je krijgt een keuzemenu om vervolgens voor Doetinchem, Twello of Almelo te kiezen. Mailen kan naar servicepuntMBO@aoc-oost.nl. Voor locatie Doetinchem kan ook gemaild worden naar verzuimdoetinchem@aoc-oost.nl.
Betreft het een stagedag, dan zowel stage als school afbellen.

Voor studenten jonger dan 18 jaar dienen ouders/verzorgers voor afmelden zorg te dragen.