afmeldingen en/of ziekmeldingen mbo

Ziekte

Ben je door ziekte of een andere reden niet in staat om naar school te komen? Bel dan op de eerste dag van afwezigheid vóór 9.30 uur naar het Studentenservicepunt mbo, 088-2620900 en geef je melding door. Je krijgt een keuzemenu en kunt dan kiezen voor locatie Doetinchem, Almelo of Twello.

Betreft het een stagedag, dan zowel school als stage afbellen.

Voor studenten jonger dan 18 jaar dienen ouders/verzorgers hiervoor zorg te dragen.