Klachten & bezwaar

Onze organisatie is erop gericht om de leerling, student en deelnemer zo goed mogelijk onderwijs te geven. Daar staan wij voor en dat mag ook van ons verwacht worden. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is of suggesties heeft over hoe het beter zou kunnen. Dat horen wij natuurlijk graag.

  • Wilt u een officiële klacht melden? Meld uw klacht via het Klachtenformulier AOC Oost.
  • Bent u ergens niet tevreden over of heeft u ideeën ter verbetering? Neem dan contact op met de teamleider of directeur.

In de periode van 16 juli tot en met 24 augustus wordt uw klacht i.v.m. de zomervakantie niet in behandeling genomen. Na deze periode ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging en wordt uw klachtenformulier doorgestuurd naar de behandelaar. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de receptie van ons kantoor te Lochem: tel. 088-2620700.

Download hier de klachtenregeling die van toepassing is:
* Klachtenregeling AOC Oost - zakelijke aard - voor leerlingen, studenten, ouders en externe relaties
* Klachtenregeling AOC Oost - zakelijke aard - voor medewerkers
* Klachtenregeling AOC Oost bij ongewenst gedrag - voor leerlingen, studenten en medewerkers
* Bijlage bij de klachtenregeling: overzicht namen en samenstelling commissies


Regeling Wet Huis voor klokkenluiders


De Regeling Wet Huis voor klokkenluiders is een regeling inzake het omgaan met een ernstig vermoeden van een misstand bestemd voor personeelsleden, leerlingen, cursisten en studenten van de AOC Oost.

Toelichting op de Regeling Wet Huis voor klokkenluiders
Bijlage Externe vertrouwenspersoon en overige gegevens Regeling Wet Huis voor klokkenluiders