Klachten & bezwaar

Onze organisatie is erop gericht om de leerling, student en deelnemer zo goed mogelijk onderwijs te geven. Daar staan wij voor en dat mag ook van ons verwacht worden. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is of suggesties heeft over hoe het beter zou kunnen. Dat horen wij natuurlijk graag.

Maak melding via het Klachtenformulier AOC Oost.

Download hier de klachtenregeling die van toepassing is:
* Klachtenregeling AOC Oost - zakelijke aard - voor leerlingen, studenten, ouders en externe relaties
* Klachtenregeling AOC Oost - zakelijke aard - voor medewerkers
* Klachtenregeling AOC Oost bij ongewenst gedrag - voor leerlingen, studenten en medewerkers
* Bijlage bij de klachtenregeling: overzicht namen en samenstelling commissies


Regeling Wet Huis voor klokkenluiders


De Regeling Wet Huis voor klokkenluiders is een regeling inzake het omgaan met een ernstig vermoeden van een misstand bestemd voor personeelsleden, leerlingen, cursisten en studenten van de AOC Oost.

Toelichting op de Regeling Wet Huis voor klokkenluiders
Bijlage Externe vertrouwenspersoon en overige gegevens Regeling Wet Huis voor klokkenluiders