Arbeidsparticipatie

Groeipunt heeft een breed aanbod voor werkgevers op het gebied van Arbeidsparticipatie zowel voor gemeenten en (SW)-bedrijven. Reguliere bedrijven krijgen steeds meer te maken met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zien ze dit als een bedreiging of juist als een kans? Veel hangt af van een juiste voorbereiding van met name de leidinggevenden hierop. We bieden een breed scala aan tools.

Daarnaast werken we samen met het bedrijfsleven en partners op het gebied van projecten die re-integratie tot doel hebben. Een voorbeeld hiervan is het project Baanbrekend Landschap dat i.s.m. Landschap Overijssel en Twentse gemeenten in gang is gezet en bijzonder succesvol is. Ook in andere sectoren en regio’s zijn we met soortgelijke initiatieven bezig.

Cursussen

Opleidingen

Management en Communicatie 

Leiding geven
Situationeel leidinggeven
Oplossingsgericht werken
Motiverende gespreksvoering
Klantgericht werken
Verandermanagement
Gesprekstechnieken en conflicten
Het voeren van functionerins- en beoordelingsgesprekken
Communicatietraining
Communicatie, conflict- en agressiehantering
Coachend Leiderschap
Timemanagement

Zorg & Welzijn
Herkennen en begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking
Het herkennen van en het omgaan met psychische handicaps
Individuele coaching
Assertiviteitstraining
Agressietraining
Goldsteintraining
Vind je balans
Coachingsvaardigheden
Werkplekopleiden
Life Style 
Faalangsttraining                          

Leergang Begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Leergang Middenkader Participatiewet
Training (meewerkend) voorman/-vrouw
Leergang Praktijkopleider bij werkveldopleiden

Inschrijven

Wilt u een training op uw bedrijfslocatie verzorgd hebben? Neemt u dan contact op met het Groeipunt via telefoonnummer 088 - 262 07 03 of stuur een e-mail naar info@groeipunt.nl.

Groeipunt