Gewasbescherming

Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een licentie nodig voor o.a. het beroepsmatig toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. De licenties die verplicht zijn voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen zijn 5 jaar geldig. Tijdens deze periode kan de licentie verlengd worden.

Verlengen Spuitlicentie en KBA

Kennisbijeenkomsten Verlengen Spuitlicentie en KBA

Basiscursussen

Cursus Uitvoeren Gewasbescherming Licentie 1 
Cursus Bedrijfsvoeren Gewasbescherming  Licentie 2
Cursus Distribueren bestrijdingsmiddelen  Licentie 3
Cursus Mollen- en woelrattenbestrijding  Licentie 4 
Cursus Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf  Licentie KBA
Cursus Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf Licentie KBA-GB

Download hier de folder over gewasbescherming

Contact

Wilt u een cursus of kennisbijeenkomst op uw bedrijfslocatie verzorgd hebben? Neemt u dan contact op met Groeipunt via telefoonnummer 088 - 262 07 03 of e-mail gewasbescherming@groeipunt.nl .

Groeipunt