Groen

Voor bedrijven, organisaties en werknemers in de groene sector bieden wij een breed scala aan opleidingen en cursussen. 

Cursussen 


Machines & Gereedschapen
Gereedschapsonderhoud
Motorkettingzaag - basiscursus incl. lichte velling
Motorkettingzaag - zware velling
Motorkettingzaag - opfriscursus
Bosmaaier - basiscursus
Bosmaaier - opfriscursus
Werken met de houtversnipperaar
Werken met de motorheggenschaar
Bediening en onderhoud maaimachines
Onderhoud kleine machines
Klimmen in bomen 1 (Met handgereedschappen)
Klimmen in bomen 2 (met motorkettingzaag)

Natuurwet
Natuurwet niveau 1
Natuurwet niveau 2
Natuurwet niveau 3
Hercertificering Natuurwet niveau 1
Hercertificering Natuurwet niveau 2
Hercertificering Natuurwet niveau 3

Groencursussen
Groen- en Leefdaken
Basis snoeien
Basis plantenkennis
Plantenkennis voor gevorderden
Erkend (agrarisch) natuurbeheer
Stadslandbouw
Basis ecologisch groenbeheer
Specialist ecologisch groenbeheer
Snoeien laan- en straatbomen
Snoeien groot fruit en hoogstam
Visual Tree Assessment (VTA)
Beeldbestekken

Arbo & Veiligheid
Vaardigheid in trekker- en machinegebruik
BHV Bedrijfshulpverlening (basis)
BHV Bedrijfshulpverlening (herhalingsbijeenkomsten EHBO en Brandbestrijding)
Ergonomie in de praktijk
VCA-VOL-Veiligheid voor operationeel leidinggevenden 
VCA Basisveiligheid  algemeen en grijs-groen 
VCA Toolboxmeetings
Veilig werken langs de weg
Basis klein grondverzet - werken met de minigraver
Basis klein grondverzet - werken met de minishovel

Bloem
Basis Bloemsierkunst A
Basis Bloemsierkunst B
Basis Bloemsierkunst C
TOP-cursus professionals A
TOP-cursus professionals B
TOP-cursus professionals C

Opleidingen 


VHG Brancheopleidingen - Avondvakopleiding Hovenier

Algemeen
Assistent Hovenier
Aankomend Hovenier
Hovenier
Vakbekwaam Hovenier
Aankomend Projectleider

BBL Maatwerkopleidingen
BBL vakopleiding Hovenier / Groen en cultuurtechniek
BBL Vakopleiding Hovenier / Groenvoorziener
Winteropleiding

Schrijf u hier in voor een cursus

Contact
Wilt u deze cursus op uw bedrijfslocatie verzorgd hebben. Neemt u dan contact op met het cursusbureau van Groeipunt via telefoonnummer 088 - 262 07 00 of stuur een e-mail naar info@groeipunt.nl . 

Groeipunt

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze cursus via ons digitale aanmeldingsformulier. 

Aanmelden