Subsidies en fiscale aftrek

Fiscale aftrek
Een cursus t.b.v. het op peil houden en/of aanvullen van reeds verworven kennis in verband met beroep of vakgebied, is soms aftrekbaar voor een bedrijf of ondernemer als ondernemingskosten.
Voor particulieren en ondernemers zijn -Indien de opleiding of cursus opleidt voor een toekomstig beroep- de kosten onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zie hiervoor de site van de Belastingdienst.  

Subsidies

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen 
vergoeden vaak een deel van de kosten, zowel voor bedrijven als particulieren.

- Colland Arbeidsmarkt, opleidings- en ontwikkelingsfonds Agrarisch en groen
- SOL, Stichting opleidings- en ontwikkelingsfonds levensmiddelenindustrie

Subsidieregeling VHG Brancheopleidingen Hovenier
De VHG brancheopleiding is binnen de hovenierssector een gerenommeerde opleiding die wordt gegeven via licentiescholen. Omdat er behoefte is aan goed geschoold personeel hebben sociale partners besloten de instroom in de brancheopleiding te stimuleren met een speciale subsidieregeling voor deze opleiding.
Colland - Employabilityregeling (voor werknemers met cao hovenier maar waar de werkgever niet bijdraagt in de kosten)
Colland - Vergoeding VHG Branche-opleidingen (voor werkgevers die premie afdragen aan Colland)

Subsidieregeling Praktijkleren
Met de Subsidieregeling Praktijkleren krijgt u als bedrijf of ondernemer een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Per BBL-medewerker kunt u maximaal € 2.700,-- subsidie per jaar ontvangen.

Taalakkoord / Subsidieregeling Tel mee met taal
Groeipunt is taalaanbieder in het kader van het taalakkoord.
Bedrijven kunnen medewerkers (met niv. 2F of lager) laten bijscholen in de Nederlandse taal waarbij ze gebruik kunnen maken van de subsidieregeling Tel mee met taal.

HRM-scholingsregeling MKB
MKB-bedrijven met een vestiging in Overijssel kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor een HRM-scan en/of maatwerkontwikkeltraject.

Participatiewet
Als uw (nieuwe) werknemer onder de participatiewet valt zijn er diverse regelingen van toepassing.

Sectorplan Twente Werkt
Voor nieuwe werknemers die u opleidt kunt u onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen.
Sectorplan Achterhoek
Idem voor de Achterhoek

Leren en werken 
Op de site van Werken en leren is een overzicht tevan subsidies en fiscale voordelen voor werkgevers te vinden.