Toelating Het Groene Lyceum

Je bent als leerling(e) uit groep 8 toelaatbaar voor Het Groene Lyceum als je:

  • De havo aankunt;
  • Zelfstandig, sociaal vaardig en ondernemend bent;
  • Studeren prima vindt, en ook graag buitenschools wilt leren;
  • Iets met groen, voeding of milieu hebt of er denkt belangstelling voor te kunnen krijgen;
  • Geen meeloper bent;
  • Op een leuke manier 'eigenwijs' bent;
  • Hoge eisen stelt aan jezelf: je gaat ervoor!