Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

Iets voor jou?

Na de driejarige opleiding vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek ga je aan de slag met gras, beplanting, bodem, water en bestratingen in de openbare ruimte. Het gaat om het uitvoeren van verschillende werkzaamheden met verschillende machines en gereedschappen. Zoals het verrichten van grondverzet, bodembewerking, maaien van bermen en/of sportterreinen, onderhoud of aanleggen van water(partijen), sloten en oevers. Als het nodig is dan pleeg je onderhoud aan de machines en gereedschappen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden begeleid je medewerkers/vrijwilligers/stagiaires. De coördinatie van de werkzaamheden op de uitvoeringslocatie is in jouw handen.

 
  • Niveau
  • 3

Wat kan ik worden?

Het belang van een groene omgeving krijgt steeds meer aandacht. Bijvoorbeeld groen in de openbare ruimte zorgt voor een groter gevoel van welzijn. Of zorgt voor een betere gezondheid door verbetering van de luchtkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat er op de arbeidsmarkt vraag is naar medewerkers voor het groen.
Met dit diploma op zak kun je bijvoorbeeld bij een aannemer in het groen gaan werken, of bij een golfterrein als greenkeeper. Je gaat dan het groen beheren en aanleggen door gebruik te maken van diverse soorten machines en gereedschappen. De werkzaamheden worden in teamverband uitgevoerd waarbij jij de teamleden op vaktechnisch gebied begeleid. Het werken met machines en gereedschappen in de openbare ruimte maakt dat je te allen tijde alert moet zijn en de veiligheid van medewerkers, jezelf en omstanders in de gaten moet houden. Je hebt te maken met de opdrachtgever en burgers, daarom dien je over goede communicatieve vaardigheden te beschikken.

Wat leer ik?

Tijdens de opleiding vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek leer je het groen beheren en aanleggen. In de opleiding wordt er ook veel aandacht besteed aan belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid, flora- en faunakennis, bedienen en onderhouden van machines en leidinggeven. Dit gebeurt tijdens de cursussen (theorie), trainingen (praktijk) en tijdens de stage.

Je loopt een dag in de week stage bij een aannemer in het groen, een gemeente, sportveldenbeheer, etc. De andere vier dagen ben je op school. Een dag krijg je les in de algemene vakken als rekenen, Nederlands en Loopbaan & Burgerschap (L&B). Op de andere dagen staan de cursussen en trainingen gepland. Je wordt begeleid door een persoonlijke coach.

Elk schooljaar bestaat uit 5 periodes van ongeveer 8 weken en in iedere periode werk je aan één hoofdopdracht (integrale opdracht). In zo’n opdracht komen de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan aan bod. Je gaat voor de integrale opdracht in de praktijk aan de slag. Voorbeelden hiervan zijn aanleg en onderhoud openbare (half-)verhardingen, aanleg van grasvelden en beplantingen of projecten voorbereiden en de uitvoering begeleiden. 

De opleiding duurt 3 jaar.

Verder studeren?

Na de opleiding vakbekwaam medewerker groen en
cultuurtechniek kun je aan de slag bij een aannemer
in het groen, bij een gemeente, of bij het beheer
van sportvelden.

Je kunt er ook voor kiezen om na je opleiding verder te
studeren. Na je opleiding op niveau 3 kun je doorstromen
naar de opleiding Tuin & landschap op niveau 4, Opzichter/uitvoerder.
Daarnaast ben je tot alle opleidingen op niveau 4 toelaatbaar. 

Kosten en toelating

Toelatingseisen

Voor de opleiding vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek geldt dat je minimaal een diploma nodig hebt van de vmbo Theoretische-, Gemengde- of Kaderberoepsgerichte leerweg. Het advies van de school waar je je vooropleiding hebt gedaan, speelt ook een rol bij de toelating tot je nieuwe opleiding.

Na je aanmelding voor de opleiding bij AOC Oost, word je uitgenodigd voor het maken van een AMN Talentscan. Deze scan duurt ongeveer 1,5 uur en bevat vragen als: ‘Wie ben je?’ en ‘Wat zijn je sterke en zwakke punten?’ De scan is geen toelatingstest. Op basis van jouw resultaten gaan we samen kijken of de opleiding die je graag wilt volgen ook echt bij jou past.

 

Start en inschrijving

Wil je volgend jaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in augustus/september van het aankomende jaar,. Inschrijven kan via de knop ‘aanmelden’ op deze pagina.

Kosten

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een BOL opleidingen volgt betaal je aan DUO lesgeld. De hoogte van het lesgeld wordt vastgesteld door het ministerie. De schoolkosten worden betaald aan AOC Oost. Voor enkele onderdelen kunnen gedurende het schooljaar nog betalingen gedaan worden. Hierbij valt te denken aan excursies, boeken, licenties, materialen of kleding.

 

 

Aanmelden

Is deze opleiding echt iets voor jou? Meld je dan nu aan door op de locatie te klikken waar je de opleiding wil volgen en vul het aanmeldformulier in.

Almelo BOL

AOC Oost is

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college
Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.