Vakmanschapsroute in het kort

Vakmanschapsroute - waar leren en doen samen gaan!

De vakmanschapsroute is een doorlopende leerlijn waarbij leerjaar 3 en 4 van het vmbo zijn samengevoegd met leerjaar 1 en 2 van het mbo. Derdejaars vmbo-leerlingen die starten met een vakrichting binnen de vakmanschapsroute, kunnen dus binnen 4 jaar een mbo-diploma niveau 2 behalen. Wij zorgen voor een goede aansluiting tussen het vmbo en mbo. In deze leerroute stap je niet over naar een andere school of locatie. Je blijft dus in je vertrouwde omgeving. Daarnaast kun je rekenen op individuele begeleiding door een persoonlijke coach.

Examenvakken

Je volgt één opleiding die bestaat uit vmbo en mbo programma onderdelen en maakt hierbij een keuze uit één van de praktijkvakrichtingen: Bloem (medewerker Bloem & Design), Dier (medewerker Dierverzorging), Veehouderij (medewerker Veehouderij), Groen (medewerker hovenier), Loonwerk (medewerker agrarisch loonwerk) of Voeding (medewerker Voeding). In het vmbo doe je examen in de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, CKV en lichamelijk opvoeding. Daarnaast wordt de rekentoets afgenomen. Aan het eind van het derde leerjaar van de vakmanschapsroute moeten alle zes vmbo examenonderdelen zijn behaald. De sectorvakken wiskunde, biologie en het beroepsgerichte vak worden in het vmbo niet geëxamineerd. De vakmanschapsroute rond je af met een mbo examen. De spreiding van de examens in de vakmanschapsroute kan per individu verschillen.

Voor wie?

Als je de basisberoepsgerichte leerweg volgt, kun je vanaf de derde klas kiezen voor de vakmanschapsroute. Ook voor leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg kan - na overleg - deze leerroute soms een goede keuze zijn. Wij bieden de vakmanschapsroute aan in de sectoren Groen, Veehouderij, Dier, Bloem en Voeding. Weet je al zeker dat je verder wilt in de groene sector en ben je echt enthousiast over je vakrichting? Dan is de vakmanschapsroute een mooie opleiding voor jou. Je wordt opgeleid tot vakvrouw / vakman in de groene sector!

Meer informatie

Wil je meer informatie over de vakmanschapsroute of heb je vragen over de vakrichtingen? Neem contact op met Mark Spliethof van de locatie Enschede, Rudi Brouwer van de locatie Twello of Lotte Visser van de locatie Doetinchem.

AOC Oost is

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college
Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.