Aanmelden

Aanmelding gebeurt meestal door de leerkracht van de basisschool. Deze begeleidt de aanmeldingsprocedure samen met AOC Oost. Maar uiteraard kan een leerling zich ook zelf inschrijven op onze school.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de locatie Doetinchem; tel.: 088 26 20 400