Aanmelden

Aanmelding gebeurt meestal door de leerkracht van de basisschool. Deze begeleidt de aanmeldingsprocedure samen met AOC Oost. Maar uiteraard kan een leerling zich ook zelf inschrijven op onze school.