Eco-Schools

Eco-SchoolsEen school met de slogan ‘Morgen is Groen’, is natuurlijk genoodzaakt, zowel leerlingen als medewerkers, optimale mogelijkheden te bieden tot het benutten van producten die betrekking hebben op duurzaamheid. Als groene school zien we de implementatie van duurzaamheid dan ook als een van onze speerpunten. Duurzaamheid tot in de haarvaten, als rode draad in opleidingen en voorzieningen opnemen, is ons streven.

Om die reden hebben de directeuren van alle AOC Oost locaties in oktober 2015 de intentieverklaring tot het behalen van het internationale keurmerk voor duurzame scholen van Eco-Schools ondertekend. Inmiddels zijn alle locaties op hun eigen manier aan de slag met het Zevenstappenplan van Eco-Schools. Scholieren zijn samen met docenten aan de slag met de thema’s Voedsel, Water, Energie, Afval, Gezondheid en Veiligheid. Waar mogelijk worden de duurzame onderwerpen opgenomen in het onderwijs programma. De locatie Twello is zelfs zo voortvarend te werk gegaan dat de Groene Vlag is uitgereikt.

Op deze manier draagt AOC Oost een steentje bij aan de bewustwording omtrent duurzaamheid van de generatie die straks de groene samenleving maakt.

Onze Kernwaarden

Uniek: ons vertrekpunt is respect voor de eigen talenten van de leerling. Zo heeft iedereen zijn eigen leerweg en ontwikkelruimte.

Groei: wij leggen de focus op de ontwikkeling van de talenten van de leerling. Daarbij werken we aan zijn of haar competenties.

Duurzaam: de ontwikkeling van het individuele talent van de leerling moet toekomstbestendig zijn en leiden (of de wens hebben) tot levenslang leren.

AOC Oost is

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college
Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.