Internationalisering

Stage in het buitenland
Wil je de opgedane kennis uitbreiden met een stage in het buitenland? Dan werken we daar graag aan mee.
Om jezelf goed voor te bereiden kun je vast kijken op een van de onderstaande sites:

                   

Overeenkomst
Voor alle buitenlandstages, dus ook die voor buiten Europa, gelden dezelfde regels als voor de BPV in Nederland. Je kunt dus alleen op erkende bedrijven stage lopen en met een geldige BPV/stage overeenkomst. Check de erkende bedrijven op stagemarkt.nl

Verzekeren
Omdat het een stage in het buitenland betreft, moet je je extra verzekeren via www.studentsinsured.com. De kosten hiervan kun je declareren als je subsidie krijgt. Verder moet je checken of je ziektekostenverzekering ook kosten buiten Nederland voldoende dekt. Je kunt zelf nog een reisverzekering afsluiten voor je persoonlijke spullen, dit is echter niet verplicht. Mbo studenten kunnen meer informatie over de buitenland stages vinden in hoofdstuk 13 van de BPV informatiegids. In Bijlage 5 van de Stagegids kun je belangrijke informatie vinden over vmbo stages in het buitenland.

Op stage met Erasmus subsidie
Als je binnen Europa stage wilt lopen voor een periode langer dan drie weken, op een erkend leerbedrijf, zijn mogelijkheden om een deel van de kosten die je gaat maken gesubsidieerd te krijgen via het 'Erasmus + Mobiliteitsfonds'. Deze subsidie is alleen bedoeld voor de extra kosten die je moet maken voor de stage, b.v. voor de extra reis- en/of de verblijfkosten en als je daarvoor geen vergoeding van de stagebieder ontvangt. Als je voor de subsidie in aanmerking wil komen, kun je hiervoor een aanvraag doen met het aanvraagformulier Erasmus + Mobiliteitssubsidie. Bij stage in het buitenland is het moeite waard om te onderzoeken of je via DUO extra financiering kunt krijgen. Dit is afhankelijk van je situatie. Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk afzien van het gebruik van je studentenreisproduct, of je studiebeurs omzetten van thuiswonend naar uitwonend. Dit kun je zelf regelen via de site van DUO. Meestal moet de school een verklaring afgeven dat je voor je studie naar het buitenland gaat. Daarvoor kun je een formulier bij DUO downloaden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
J. Steverink Coördinator Internationalisering
jsteverink@aoc-oost.nl

Nieuws en projecten

De kwaliteitsafspraken die voor het mbo gemaakt zijn, omvatten ook plannen om studenten te laten excelleren. Een deel van deze plannen heeft een internationale context.

 • Excellente studenten volgen deel van hun opleiding in buitenland
 • Ontwikkelde ECVET modules inzetten als examenmateriaal
 • Internationale verdiepingsstages
 • Deelname aan internationale vakvaardigheidswedstrijden

  Werkweek groene ruimte naar Polen

International activities

AOC Oost is an institute for Vocational Education and Training in the Green sector, that incorporates all levels of pre-vocational education, secondary vocational education – both fulltime (BOL) and apprenticeship training (BBL)  –  and adult vocational education (Lifelong Learning). We are also developing various international activities.
We are situated in the eastern part of the Netherlands at five locations: Almelo, Borculo, Doetinchem,  Enschede and Twello. The head office is located in Lochem.
In total, we have approximately 5000 students in the pre-vocational courses, and 1500 in the VET courses.
Within the framework of Lifelong Learning, about 1600 adults follow one of the several courses offered each year. AOC Oost has 500 employees.

AOC Oost received the certificate ‘European VET Charter’ in December 2015. We received the certificate for encouraging our staff and students to engage in International activities. Internationalization is an integral part of all our programs.

Docenten bezoeken internationale onderwijsconferenties.

Network partners

To facilitate and support internationalization, AOC Oost participates in a number of consortia and networks:

 • 4Green; together with AOC’s Terra, Nordwin and Groene Welle, AOC Oost manages an Erasmus+ grant under key action 1 for mobility within Europe
 • Platform internationalisation AOC Raad; all Dutch AOC’s cooperate to learn and share experiences
 • Borderless Network; a unique network where education, government and private sector share knowledge and experience and define projects together.
 • Europea; a network of over 1.000 VET schools in the Green sector

 
Om internationalisering te vergemakkelijken, neemt AOC Oost deel aan een aantal consortia en projecten:

 • Consortium 4Groen; Samen met Groene Welle, AOC Terra en AOC Nordwin wordt jaarlijks de Erasmus+ subsidie aangevraagd en verdeeld. Dat betekent dat in dit consortium ook afspraken worden gemaakt over de werkwijze rondom toekenning en afhandeling van de subsidies.
 • AOC Platform internationalisering; In dit platform worden alle internationaliseringsactiviteiten met elkaar gedeeld en afgestemd. Het platform komt viermaal per jaar bij elkaar, waarbij ook externe deskundigen aansluiten van bijv. EP Nuffic, Erasmus+ en het ministerie.
 • Borderless Network; een uniek netwerk waar onderwijs, overheid en private sector kennis  en ervaring delen en projecten samen bepalen.
 • Europea; Dit is een netwerk van 1000 Europese groene mbo scholen. In het land dat het voorzitterschap van de EU heeft (in 2016 resp. Nederland en Slowakije) wordt steeds een conferentie georganiseerd voor alle leden. In Nederland (Rotterdam) was het thema Food and the City en in Slowakije (Piestany) was het thema Klimaat en Water. In 2017 zijn respectievelijk Malta en Estland aan de beurt.

Onze Missie

Ons onderwijs is gebaseerd op de overtuiging dat ieders talent leidend is voor een goede beroepskeuze en toekomstig succes. De medewerkers van AOC Oost realiseren dit doordat ze aandacht hebben voor en betrokken zijn bij individuen en hun groei. Dit alles binnen de context van onderwijs binnen het groene domein.

AOC Oost is

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college
Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.