Medezeggenschap en dialoog

Ondernemingsraad


Naast de Raad van Toezicht vervult de Ondernemingsraad een belangrijke rol in de medezeggenschap binnen AOC Oost. Op grond van Wet op de Ondernemingsraden en de cao mbo heeft de OR duidelijke verantwoordelijkheden. De Ondernemingsraad van AOC Oost bestaat uit de volgende personen:
- Mevrouw
E. van Veen (voorzitter)
- De heer L. Meijer
 (secretaris)
- Mevrouw
A. Timmerije
- De heer G. de Jong
- De heer
J. Steverink
- De heer
S. Jager
- Mevrouw S. Vliegen
- De heer G. Strijbis 

Horizontale dialoog


AOC Oost hecht veel waarde aan de horizontale dialoog met de stakeholders.
Voor het vmbo is op elke vestiging een leerlingenraad.
Verder is er een overleg van vertegenwoordiging van de ouders (ouder advies commissie) met de leiding van de vestiging.
Op organisatieniveau vindt vier keer per jaar een overleg plaats van het College van Bestuur met vertegenwoordigers van de ouder advies commissies in de Ouder Advies Raad.

Met vertegenwoordigers van de leerlingen houdt het College van Bestuur op vestigingsniveau een jaarlijks gesprek.
Voor het mbo is er een studentenraad, die regelmatig overleg heeft met het College van Bestuur en de directeur mbo.
Het overleg met het regionale bedrijfsleven vindt plaats via zogenaamde sectorraden. In deze sectorraden wordt per branche overleg gevoerd over de uitvoering van het onderwijs. De omvang van dit overleg is afhankelijk van de betreffende sector.
 

Onze Visie

Leren bij AOC Oost betekent dat je zelfbewust, ondernemend en zinvol bezig bent. Je bent vanuit je hoofd, vanuit je hart en met je handen aan het werk.

AOC Oost is

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college
Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.