Samenwerking Groene Welle

De intensieve samenwerking willen we uiteindelijk ook juridisch borgen. We richten ons hierbij op een besturenfusie per 1 januari 2018 en een organisatorische fusie per 1 augustus 2018. AOC Oost en de Groene Welle gaan vanaf dan als één organisatie verder. De komende maanden hebben we hierover nog gesprekken met verschillende in- en externe partijen. De resultaten en uitkomsten presenteren we uiteraard.

Kwalitatief goed groen onderwijs in Oost-Nederland. Dat is waar AOC OOst voor staat en gaat. In deze ambitie trekken we heel intensief op met de Groene Welle. De afgelopen jaren hebben we gezamenlijk onze mbo-opleidingen neergezet en en pakket aan keuzedelen ontwikkeld. Sinds een paar jaar werken we vanuit een gemeenschappelijke digitale leeromgeving. Ook in de toekomst blijven we slim samenwerken en expertise en innovatiekracht bundelen. Zo zullen docenten op elkaars locaties lessen verzorgen en wordt het mbo-onderwijs ook daadwerkelijk samen georganiseerd.

Wie is de Groene Welle?
De Groene Welle verzorgt groene vo- en mbo-opleidingen op vestigingen in Zwolle en Hardenberg en verzorgt cursussen en maatwerktrajecten voor het groene bedrijfsleven. De Groene Welle heeft 280 medewerkers, ruim 550 vo-leerlingen (vmbo-groen of Groene Lyceum) en meer dan 1300 mbo-studenten. Kijk voor meer informatie op www.groenewelle.nl.

 

Onze Kernwaarden

Uniek: ons vertrekpunt is respect voor de eigen talenten van de leerling. Zo heeft iedereen zijn eigen leerweg en ontwikkelruimte.

Groei: wij leggen de focus op de ontwikkeling van de talenten van de leerling. Daarbij werken we aan zijn of haar competenties.

Duurzaam: de ontwikkeling van het individuele talent van de leerling moet toekomstbestendig zijn en leiden (of de wens hebben) tot levenslang leren.