Samenwerking Groene Welle

 

AOC Oost en de Groene Welle gaan vanaf 1 januari 2018 bestuurlijk verder onder de naam Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland. Samen werken we dan verder aan onze gezamenlijke ambitie: het groene beroepsonderwijs in Oost-Nederland een nieuwe kwaliteitsdimensie geven.

De bestuurlijke fusie is een logisch sluitstuk van een jarenlange samenwerking tussen beide onderwijsinstellingen. Zo hebben we de afgelopen jaren gezamenlijk onze mbo-opleidingen neergezet, een pakket aan keuzedelen ontwikkeld en gewerkt aan gemeenschappelijke digitale leeromgeving.

De komende periode werken we verder aan een samenvoeging van beide onderwijsinstellingen. Vanaf 1 augustus 2018 zullen beide organisaties dan verder gaan als één organisatie en samen (onder een nieuwe naam) verder werken aan de ambitie om het groene beroepsonderwijs in Oost-Nederland een nieuwe kwaliteitsdimensie te geven. We willen zorgen voor beroepsonderwijs dat vooruitstrevend is, nog beter aansluit bij de beroepspraktijk, met meer betrokkenheid van bedrijfsleven en vooral leerzamer voor studenten en met interessanter perspectief voor medewerkers.

Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland heeft uiteraard ook statuten opgesteld. Nieuwsgierig? Lees dan hier verder.

Governance

Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland past de code “Goed Bestuur in de BVE” toe. De stichting kent een Raad van Bestuur in de persoon van dhr. P. Duijsings.

Raad van Toezicht

Binnen Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland is er een Raad van Toezicht, die regelmatig met het Bestuur overleg voert over strategie, keuzes en risico’s. De Raad van Toezicht, bestaande uit leden van beide gefuseerde stichtingen, heeft een nieuw reglement voor de raad zelf en een nieuw bestuursreglement uitgewerkt. In het bestuursreglement wordt omschreven wat de taakverdeling is in het Bestuur alsmede de wijze van besluitvorming. Tevens omschrijft het de werkwijze van de Raad van Toezicht en de relatie tussen Bestuur en de Raad van Toezicht. In het nieuwe reglement Raad van Toezicht staan de onderwerpen, die naar het oordeel van de Raad van Toezicht een nadere regeling behoeven. Dit reglement moet in samenhang worden gezien met de statuten van de stichting en met het bestuursreglement.

Lees hier reglement Raad van Toezicht en bestuursreglement.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. K.B. de Vries (voorzitter)
  • Dhr. H. Dijkstra
  • Dhr. D. Buursink
  • Dhr. M.M.G.J. Geessink
  • Dhr. I. Konings
  • Dhr. J.R. Meesters
  • Mw. J. Nuys
  • Mw. J. Rommens
  • Mw. N. Wakker

De functies en nevenfuncties van de toezichthouders zullen worden verantwoord in het jaarverslag. De komende periode zal de Raad van Toezicht ook werken aan vernieuwde competentieprofielen. Deze worden uiteraard beschikbaar gesteld. 

Groeipunt

Groeipunt BV valt vanaf 1 januari 2018 ook onder Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland. Dit onderdeel verzorgt incompany bedrijfsopleidingen en advies voor elke groene beroepsgroep.

Wie is de Groene Welle?

De Groene Welle verzorgt groene vo- en mbo-opleidingen op vestigingen in Zwolle en Hardenberg. De Groene Welle heeft 280 medewerkers, ruim 550 vo-leerlingen (vmbo-groen of Groene Lyceum) en meer dan 1300 mbo-studenten. Kijk voor meer informatie op www.groenewelle.nl.

Onze Kernwaarden

Uniek: ons vertrekpunt is respect voor de eigen talenten van de leerling. Zo heeft iedereen zijn eigen leerweg en ontwikkelruimte.

Groei: wij leggen de focus op de ontwikkeling van de talenten van de leerling. Daarbij werken we aan zijn of haar competenties.

Duurzaam: de ontwikkeling van het individuele talent van de leerling moet toekomstbestendig zijn en leiden (of de wens hebben) tot levenslang leren.